Festa de la flor del taronger / Fiesta del azahar – 20 d’abril / 20 de abril – 2024

Activitat exclusiva per a socis

Si hi ha una flor que representa a València, esta és la flor del taronger. El seu nom en castellà procedix de l’àrab hispànic azzahár, i este, de l’àrab clàssic zahr «flors», i significa flor blanca, i per antonomàsia, la del taronger, llimera i ponsil. S’associa popularment a la flor de taronger, la més benvolguda de totes per la seua bellesa, aroma i propietats terapèutiques.

El pròxim 20 d’abril de 2024, envoltats per les últimes flors del taronger de la temporada, podrem gaudir d’una trobada nudista enmig d’un hort de tarongers, amb les següents activitats:

FITXA TÈCNICA:

Dia: dissabte, 20 abril de 2024.
Horari: 11 a 20 h.
Ubicació: Alberic, en lloc comunicat als socis.
Preu: 10 € – Menors exempts de pagament.
Termini d’inscripció i pagament per transferència al compte d’ANVA: abans del 17 d’abril de 2024.

 

Actividad exclusiva para socios


Si hay una flor que representa a Valencia, ésta es la flor de azahar. Su nombre procede del árabe hispánico azzahár, y este, del árabe clásico zahr «flores» y significa flor blanca, y por antonomasia, la del naranjo, limonero y cidro. Se asocia popularmente a la flor de naranjo, la más apreciada de todas por su belleza, aroma y propiedades terapéuticas.

El próximo 20 de abril de 2024, rodeados por las últimas flores de azahar de la temporada, podremos disfrutar de un encuentro nudista en medio de un huerto de naranjos.

FICHA TÉCNICA:

Día: sábado, 20 abril de 2024.
Horario: 11 a 20 h.
Ubicación: Alberic, en lugar comunicado a los socios.
Precio: 10 € – Menores exentos de pago.
Plazo de inscripción y pago por transferencia a la cuenta de ANVA: antes del 17 de abril de 2024.