Acampada – Bicorp – 8 al 10 de setembre / septiembre

Activitat exclusiva per a socis / Actividad exclusiva para socios

Bicorp és ja tot un clàssic en ANVA per moltes i bones raons. La principal és que en aquest lloc se’ns ofereix la possibilitat d’acampar per lliure, en terreny privat, i en plena muntanya. Un luxe no disponible en cap altre lloc. Per això, enguany hi tornem des d’el 8 al 10 de setembre. El programa d’activitats és el següent:

Divendres 8 de setembre de 2023.

A partir de les 18.00 h. Recepció. Arribada a Bicorp. El lloc del campament s’indicarà en el grup de WhatsApp que es crearà a aquest efecte. Benvinguda i intercanvi d’impressions. Familiarització amb l’entorn. Muntatge de la tenda. Bany en piscina d’aigua de font. Sopar de “sobaquillo” (cadascú es porta el seu sopar i ANVA posa ensalada i beguda), tertúlia i acomodació.

Dissabte 9 de setembre de 2023

8.00 h. Desdejuni. Després del desdejuni, gestió entre tots els socis assistents del trasllat a Bicorp en cotxes particulars a fi d’optimitzar l’ús dels vehicles.

10.30 h. Ecomuseo de Bicorp. Visita tèxtil a aquest centre d’interpretació de l’entorn, els costums i el patrimoni rupestre de la zona. Una aproximació i una posada en valor de les joies ambientals i culturals que Bicorp ens ofereix. Després de la visita, tornarem a agafar els cotxes per a desplaçarnos a la Cova de l’Aranya.

Visita nudista a la Cova de l’Aranya. Destaquem, entre tot el patrimoni cultural de la població, La Cova de l’Aranya ja que en ella situa una de les pintures rupestres més importants de l’art llevantí, la recol·lecció de la mel. Els dos abrics compten a més amb escenes de caça i animals que formen part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Després de diversos intents en diferents anys, per fi podem realitzar la visita nus.

14.00 h. Bany refrescant en la piscina. Compta amb aigua, en constant renovació, que procedeix directament de les entranyes de la muntanya, que les seues parets d’algues naturals contribueixen a oxigenar. Un bany reparador que ofereix vistes impressionants en una sort de infinity pool al bosc de pins i la muntanya.

14.30 h. Treball cooperatiu. Muntatge de taula i cadires. Ajuda en cuina. Altres col·laboracions logístiques.

15.00 h. Menjar. Els nostres més valorats xefs coordinaran la preparació d’una paella que farà les delícies als nostres paladars. Tot això en un entorn de somni i amb les vistes més espectaculars al Massís del Caroig. Un luxe gastronòmic i paisatgístic en la millor de les companyies. Sobretaula amb les més interessants converses.

17.00 h. Temps lliure. Es poden organitzar passejos al Barranc Moreno, al riu Frare, tolls del Cazuma, etc.

21.00 h. Sopar. Col·laboració cooperativa en l’elaboració del sopar, posada i recollida de taula.

22.00 h. Tertúlies sota les estreles. Sens dubte un moment fantàstic per a fer balanç del dia i preparar els somnis per al dia següent.

Diumenge 10 de setembre de 2023.

8.00 h. Desdejuni.

09.30 h. Excursió. Possibilitat d’acostar-se a algun dels paratges de la zona per a realitzar un passeig i descobrir, una mica més, la bellesa de l’entorn.

14.00 h. Menjar. En aquesta ocasió serà torn de donar bon compte a una extraordinària fideuà. Com sempre treballarem conjuntament en les tasques necessàries. Després del menjar, desmuntatge de les tendes i recollida d’estris.

17.00 h. Fi de l’activitat. Comiat i clausura del campament. Retorn als llocs d’origen.

Fitxa tècnica

Activitat AMB COST per a socis. Activitat no oberta a simpatitzants.

Cada soci porta el seu sopar del divendres així com el seu propi parament (plat, got, coberts, etc.).

Preu dels menjars del dissabte i diumenge i sopar del dissabte: 7€ / menjar (total 21€).

Visita al Ecomuseo i Cova de l’Aranya 4€. (5€ dels quals ANVA subvenciona 1€).

Preu de l’activitat completa (divendres, dissabte i diumenge): 25€.

Material necessari: tenda de campanya i útils d’acampada (llanterna, matalasset…).

Material suggerit: calçat d’aigua tancat, protecció solar, gorra, motxilla.

Termini d’inscripció i pagament de l’activitat: fins al diumenge 3 de setembre de 2023.

A la transferència bancària, en el concepte, indiqueu número de soci, nom i cognom i Bicorp 2023

Es tracta d’una acampada per lliure en terreny privat. No estem en cap càmping que compte amb personal que treballe per a afavorir la nostra estada. Això vol dir que totes les tasques logístiques de muntatge i recollida de carpes, taules, cadires i altres menesters comuns són responsabilitat de tots els socis assistents. El treball cooperatiu agilitzarà les tasques i permetrà un benefici comú.

Bicorp es ya todo un clásico en ANVA por muchas y buenas razones. La principal es que en este lugar se nos ofrece la posibilidad de acampar por libre, en terreno privado, y en plena montaña. Un lujo no disponible en ningún otro lugar. Por eso, este año volvemos del 8 al 10 de septiembre. El programa de actividades es el siguiente:

Viernes 8 de septiembre de 2023.

A partir de las 18:00 h. Recepción. Llegada a Bicorp. El lugar del campamento se indicará en el grupo de WhatsApp que se creará al efecto. Bienvenida e intercambio de impresiones. Familiarización con el entorno. Montaje de tienda. Baño en piscina de agua de manantial. Cena de sobaquillo (cada cual se trae su cena y ANVA pone ensalada y bebida), tertulia y acomodación.

Sábado 9 de septiembre de 2023

8:00 h. Desayuno. Tras el desayuno, gestión entre todos los socios asistentes del traslado a Bicorp en coches particulares a fin de optimizar el uso de los vehículos.

10:30 h. Ecomuseo de Bicorp. Visita textil a este centro de interpretación del entorno, las costumbres y el patrimonio rupestre de la zona. Una aproximación y una puesta en valor de las joyas ambientales y culturales que Bicorp nos ofrece. Tras la visita, volveremos a coger los coches para desplazarnos a la Cueva de la Araña.

Visita nudista a la Cueva de la Araña. Destacamos, entre todo el patrimonio cultural de la población, La Cueva de la Araña ya que en ella sitúa una de las pinturas rupestres más importantes del arte levantino, la recolección de la miel. Los dos abrigos cuentan además con escenas de caza y animales que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tras varios intentos en diferentes años, por fin podemos realizar la visita desnudos.

14:00 h. Baño refrescante en la piscina. Cuenta con agua, en constante renovación, que procede directamente de las entrañas de la montaña, que sus paredes de algas naturales contribuyen a oxigenar. Un baño reparador que ofrece vistas impresionantes en una suerte de infinity pool al bosque de pinos que alfombran la montaña.

14:30 h. Trabajo cooperativo. Montaje de mesa y sillas. Ayuda en cocina. Otras colaboraciones logísticas.

15:00 h. Comida. Nuestros más valorados chefs coordinarán la preparación de una paella que hará las delicias a nuestros paladares. Todo ello en un entorno de ensueño y con las vistas más espectaculares al Macizo del Caroche. Un lujo gastronómico y paisajístico en la mejor de las compañías. Sobremesa con las más interesantes conversaciones o siesta

17:00 h. Tiempo libre. Se pueden organizar paseos al Barranco Moreno, al río Fraile, Pozas del Cazuma, etc.

21:00 h. Cena. Colaboración cooperativa en la elaboración de la cena, puesta y recogida de mesa.

22:00 h. Tertulias bajo las estrellas. Sin duda un momento fantástico para hacer balance del día y preparar los sueños para el venidero.

Domingo 10 de septiembre de 2023.

8:00 h. Desayuno.

09:30 h. Excursión. Posibilidad de acercarse a alguno de los parajes de la zona para realizar un paseo y descubrir, un poco más, la belleza del entorno.

14:00 h. Comida. En esta ocasión será turno de dar buena cuenta a un extraordinario fideuà. Como siempre trabajaremos conjuntamente en las tareas necesarias. Tras la comida, desmontaje de tiendas y recogida de enseres.

17:00 h. Fin de la actividad. Despedida y clausura del campamento. Regreso a los lugares de origen.

Ficha técnica

Actividad CON COSTE para socios. Actividad no abierta a simpatizantes.

Cada socio trae su cena del viernes así como su propio menaje (plato, vaso, cubiertos, etc.).

Precio de comidas del sábado y domingo y cena del sábado: 7€ / comida (total 21€).

Visita al Ecomuseo y Cueva de la Araña 4€. (5€ de los que ANVA subvenciona 1€).

Precio de la actividad completa (viernes, sábado y domingo): 25€.

Material necesario: tienda de campaña y útiles de acampada (linterna, colchoneta…).

Material sugerido: calzado de agua cerrado, protección solar, gorra, mochila.

Plazo de inscripción y pago de la actividad: hasta el domingo 3 de septiembre 2023.

En la transferencia bancaria, en el concepto, indicad número de socio, nombre y apellido y Bicorp 2023

Se trata de una acampada por libre en terreno privado. No estamos en ningún camping que cuente con personal que trabaje para favorecer nuestra estancia. Esto quiere decir que todas las tareas logísticas de montaje y recogida de carpas, mesas, sillas y demás menesteres comunes son responsabilidad de todos los socios asistentes. El trabajo cooperativo agilizará las tareas y permitirá un beneficio común.